Case Albeda

Albeda is een ROC uit Rotterdam met meer dan 20.000 leerlingen. Door het veelzijdige aanbod met 120 verschillende opleidingen en een ruim aanbod van kortlopende cursussen vormen zij een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam.

De Challenge

Binnen Albeda wordt er met verschillende bronsystemen gewerkt. De belangrijkste zijn Eduarte voor leerlingengegevens, Exact voor financiële gegevens en AFAS voor personeelszaken. De data architectuur van Albeda is op een klassieke manier ingeregeld, waardoor het momenteel niet mogelijk is om gegevens uit de verschillende bronsystemen te combineren. Hierdoor kan Albeda niet de inzichten en analyses krijgen die zij wensen.

Het Proces

Om tot een advies te komen voor een geschikte en future proof data architectuur, zijn de data engineers van Datacation in gesprek gegaan met het bestuur en met verschillende eindgebruikers binnen Albeda intern. Daarnaast zijn er interviews met een aantal andere ROC’s gehouden om te kijken hoe zij hun data infrastructuur hebben opgezet. Op deze manier kan een architectuur worden geadviseerd die aan alle wensen van de eindgebruikers binnen Albeda voldoen.

De Oplossing

Na de input van verschillende kanten te hebben gecombineerd met onze technische kennis, zijn we met een advies voor een vernieuwde data architectuur gekomen. Deze nieuwe architectuur is future-proof, schaalbaar, functioneel, veilig en technisch onderbouwd. Dit zorgt ervoor dat Albeda analyses kan gaan maken waarin, op een zeer efficiënte manier, verschillende bronsystemen gecombineerd worden en maakt daarnaast het gebruik van AI & ML in de toekomst mogelijk.