Het Team

Experts met verschillende achtergronden en ieder hun eigen talenten.

Ralf Zoetekouw

"Intellectuals solve problems; geniuses prevent them."

Studie: MSc Econometrics & Operations Research, BSc Econometrics & Operations Research.

Talenten
: De vertaalslag maken tussen de bedrijfsuitdagingen en de bijbehorende data.

Dedicated to data
: Van jongs af aan begon ik al met het bijhouden van mijn tennis- en voetbalstatistieken in een boekje. Deze passie voor data zette zich een aantal jaar later voort door deze statistieken in Excel in te voeren en te analyseren.

Project met grootste impact
: Een model gemaakt voor het sociaal domein dat voorspelt welke huishoudens over twee jaar een grote kans hebben om in aanmerking te komen financiële hulp. Op deze manier worden deze huishoudens preventief geholpen en worden kosten bespaard.

Paul Peters

"You can't use up creativity, the more you use the more you get."

Studie: MSc Computer Science: Data Science, BSc Political Science (Minor Data Science).

Talenten: Implementeren van Data Science oplossingen met cloud technologieën, bouwen van analytische web applicaties, text verwerking en computer vision.

Dedicated to data: Een grote leergierigheid naar nieuwe innovaties die waarde creëren, wat mij drijft om organisaties te helpen het meeste uit hun data te halen.

Project met grootste impact: Het opzetten van een cloud data platform voor opslag, verwerking, levering, analyse en het beheer van gegevens. Dit heeft gezorgd tot betere inzichten in de aanwezige data en veel tijdswinst doordat de data verwerkt werd in geautomatiseerde data pipelines.

Meike Nauta

"Power to the people with the power of AI."

Studie: PhD Explainable AI and Interpretable Computer Vision, MSc Computer Science (Data Science specialization), BSc Business & IT.

Talenten: Computer vision, explainable AI, deep learning, technische theorie vertalen naar de praktijk, kansen zien om datagedreven te innoveren.

Dedicated to data: Ik vind het fascinerend dat AI waarde kan geven aan een berg data en ondertussen zo breed toepasbaar is: van de gezondheidszorg tot inspectie en retail. Met datagedreven werken kan kwaliteit en efficiëntie verbeteren, maar tegelijkertijd moeten we oppassen niet altijd maar te vertrouwen op een black box. Omdat AI zo’n brede impact heeft, geef ik ook lezingen waarin ik uitleg hoe AI werkt en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

Project met grootste impact:
Het ontwikkelen van een nieuw AI-model voor automatische beeldherkenning dat volledig uitlegbaar is. Het is o.a. toegepast voor het lokaliseren van breuken in röntgenfoto’s en het herkennen van vogels. Doordat de redenering van het model inzichtelijk is, kan de gebruiker het model begrijpen en zelfs fouten of ongewenst gedrag aanpassen.

Job Oosterkamp

"Knowledge without action is meaningless."

Studie: MSc Business Analytics & Operations Research, BSc Econometrics & Operations Research.

Talenten: Data en kennis van de klant combineren om efficiënter te opereren of waardevolle inzichten te krijgen.

Dedicated to data
: Data bevat ontzettend veel informatie, maar dit is vaak niet direct zichtbaar. Doormiddel van het doorgronden van deze data, ga ik altijd opzoek naar betere oplossingen of bruikbare inzichten.

Project met grootste impact
: Onderzoek gedaan naar demand forecasting voor een logistieke dienstverlener om de toegevoegde waarde van machine learning ten opzichte van standaard technieken aan te tonen.

Nina Krommedijk

"Even AI remains human work."

Studie: BSc Data Science and Artificial Intelligence, 2e graads Wiskunde bevoegdheid.

Talenten
: Bruggen bouwen tussen abstracte Data Science en het huidige bedrijfsleven. De klant overtuigen van hun behoeftes en de mogelijkheden die er zijn.

Dedicated to data
: De opties met data zijn eindeloos, iedereen kan ervan profiteren, maar doe dit wel met de juiste intenties. Daarbij associëren veel mensen, en vooral jongeren, wiskunde met saaie formules en nutteloze opdrachten. Hoe mooi is het om juist die doelgroep te overtuigen van alle potentie en ze in te laten zien hoe breed toepasbaar wiskunde is.

Project met grootste impact:
Het introduceren van Computational Thinking voor jonge scholieren met gebruik van Graph Theorie. Hier worden leerlingen op een jonge leeftijd geïntroduceerd met programmeren en de bijbehorende denkwijze.

Remco Coppens

“Luck is what happens when preparation meets opportunity.”

Studie: MSc Operations Management and Logistics, BSc Technische Bedrijfskunde.

Talenten:
Het incorporeren van geavanceerde data concepten in operationele bedrijfsprocessen.

Dedicated to data:
Ik vind het fascinerend om vanuit een probleem of wens te beginnen en geleidelijk aanwaarde te creëren. Veel bedrijven beschikken over veel data, echter zijn zij vaak niet bewust van de mogelijkheden die deze data biedt. Om samen met het desbetreffende bedrijf vanuit hier een product op te bouwen dat deze waarde extraheert, dat maakt een data project waardevol!

Project met grootste impact:
Het ontwikkelen van een framework dat voor elk soort warenhuis een optimale layout en onderliggende bestuursregels kan genereren. Door deze factoren simultaan te optimaliseren is het mogelijk een globaal optimum te bereiken, in plaats van het sub-optimale resultaat behaald door separate optimalisaties. Het gebruik van dit framework automatiseert dit proces en reduceert de nodige tijd van enkele maanden naar slechts enkele uren.

Joep Beurskens

“Whatever you are, be a good one.”

Studie: MSc Operations Management and Logistics, BSc Werktuigbouwkunde.

Talenten
: Het structureel analyseren van bedrijfsprocessen en de daarbij gerelateerde data verwerken om zo organisaties te ondersteunen bij optimale data gedreven beslissingen.

Dedicated to data
: Sinds mijn eerste introductie in data gedreven modellen een grote interesse ontwikkeld voor de toepassing en ontwikkeling van deze concepten. Altijd met de gedachtegang over hoe ik deze technieken zou kunnen toepassen binnen een bedrijf.

Project met grootste impact
: Het uitbreiden van een datastructuur die gebruikt wordt voor redeneren onder onzekerheid te modelleren bij de diagnose van hightech systemen. De voorgestelde methode vergemakkelijkt het nemen van beslissingen onder onzekerheid. Hierbij wordt automatisch een optimale strategie voorgesteld die de totale kosten van onderhoud minimaliseert. Dit model stelt de gebruiker in staat om op kosten gebaseerde beslissingen te nemen op basis van modellen die zijn getrained en gebouwd op basis van gegevens en/of de mening van experts.

Feline van Pelt

"If you do what you always did, you will get what you always got.”

Studie: BSc Artificial Intelligence.

Talenten:
Leergierig, nauwkeurig, geduldig.

Dedicated to data:
Veel bedrijven beschikken over data, maar gebruiken het nog niet (optimaal). Zonde! Het lijkt mij een hele gave uitdaging om uit die brij van informatie, waardevolle inzichten te creëren.

Project met grootste impact:
Machine learning model gebouwd dat emotie kan herkennen uit spraakfragmenten.

Daan Verdaasdonk

"Data will talk to you if you're willing to listen."

Studie: MSc Data Science in Engineering, BSc Technische Bedrijfskunde.

Talenten
: Analytisch, leergierig, data omzetten naar inzichten, abstracte dingen simpel uitleggen, deep learning en AI.

Dedicated to data
: Data geeft ons zoveel inzichten die anders verborgen zouden blijven. Als kind zat ik al in De Grote Bosatlas te kijken en de “data” over verschillende landen te analyseren. Tijdens mijn bachelor kwam ik er vervolgens achter dat de meeste waarde voor bedrijven te behalen valt door het effectief gebruiken van hun data en tegenwoordig ook door het gebruik van AI. De combinatie van deze intrinsieke interesse in data en het inzicht dat data zoveel waarde toevoegt, maakt me enthousiast dat ik bij Datacation bedrijven kan helpen mee te bewegen in dit data en AI tijdperk.

Project met grootste impact
: Het creëren van een deep learning model voor de KNVB dat de waarde van dribbels in voetbal voorspelt. Dit model heeft bijgedragen aan het verbeteren van tactische analyses en gebruikt een nieuwe methode die hier nog niet eerder voor werd gebruikt.

Bart Cleijsen

"You don't have to see the whole staircase, just take the first step!"

Studie: MSc Information Management, BSc Economics and Business Economics.

Talenten:
 Uitvragen en formuleren van de juiste KPI’s aan de business kant en deze vertalen naar de data/IT afdelingen.

Dedicated to data:
 Zorgen dat bedrijven overzicht hebben in hun essentiële data en dit toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar maken.

Project met grootste impact:
 De vertaalslag maken tussen business en data doormiddel van interviews en het bouwen van modellen.

Emma Ambags

"Without data you’re just another person with an opinion."

Studie: MSc Operations Management and Logistics, BSc Business Administration.

Talenten:
Leergierig, vriendelijk, sociaal en kritisch.

Dedicated to data:
De mogelijkheden met data zijn oneindig; met de juiste slimme algoritmes kunnen we ontzettend veel kennis uit data halen. In de toekomst zal de rol van data in ons dagelijks leven alleen maar groter worden. Ik vind het een interessante en uitdagende taak om hier aan bij te dragen.

Project met grootste impact: Het ontwikkelen van een interpretable AI decision making model voor het ondersteunen van de dagelijkse beslissingen die gemaakt worden in een medische setting. Hierdoor kunnen doktoren ondersteuning krijgen bij het maken van dagelijkse beslissingen, gebaseerd op een interpreteerbaar algoritme. Naast dat het een manier is om nieuwe kennis op te doen, is het ook een opkomend vereiste voor algoritmes in gevoelige sectoren om inzicht te geven in het proces van decision making.

Niek Bronswijk

"A river cuts through a rock not because of its power but its persistence."

Studie: MSc Econometrics & Operations Research, BSc International Economic Studies.

Talenten: Mensgericht, analytisch, probleemoplosser en besluitvaardig.

Dedicated to data
: Vanaf de start van mijn carriere heb ik het geweldig gevonden om anderen te laten zien wat je allemaal met data kunt doen. Het gebruiken van nieuwe databronnen, daarna er inzichten uit verkrijgen en hier uiteindelijk de bedrijfsvoering mee bij te sturen is de reden dat ik het werken met data zo mooi vind.

Project met grootste impact: Ik was de lead van een groot derving project van Albert Heijn. Per winkel-product combinatie hebben we een verwacht derving percentage berekend om zo winkel-specifiek bepaalde slecht lopende producten te saneren. Hierdoor gooiden we minder producten weg, waar klanten ook niet op zaten te wachten. Win-win dus!

Paulo Mota

"Effective communication between business and technology is the catalyst for achieving the best AI solutions."

Studie: BSc Information Systems.

Talenten
: Business Process Design, backend development, data engineering en Natural Language Processing (NLP).

Dedicated to data
: Ik gebruik mijn vaardigheden in zowel software- als data engineering erg graag om dynamische en herbruikbare AI-oplossingen te creëren.

Project met grootste impact
: Een data pipeline ontwikkeld en deze vervolgens geïntegreerd in een zakelijk platform. Het platform maakte gebruik van NLP-modellen om waardevolle inzichten te genereren in diverse domeinen.

Cas Teeuwen

"Data is the new oil, it fuels the engine of technological progress."

Studie: MSc Data Science and Artificial Intelligence, BSc Data Science and Artificial Intelligence.

Talenten: Deep Learning, Evolutionaire Algoritmes, klantwensen vaststellen, leergierig en kritisch zijn.

Dedicated to data: Naast mijn data-gerichte studie sta ik in mijn vrije tijd ook vaker met nieuwe machine-learning modellen te spelen. In het verleden heb ik applicaties gemaakt met nieuwe data-management technieken en een leuke font-end.

Project met grootste impact
: Uitbouwen van technische oplossingen in een projectmanagement-tool voor grote klanten, waardoor hun besluiten sneller gemaakt kunnen worden en meer impact hebben.

Daan van den Donk

"To measure is to know, to guess is to miss the facts."

Studie: MSc Econometrics & Management Science, BSc Econometrics & Operations Research.

Talenten:
Waarde leveren met geavanceerde data oplossingen.

Dedicated to data:
Door een (exponentieel) groeiende data beschikbaarheid, dalende kosten voor het verwerken van data en open source platforms zijn dataoplossingen voor elke organisatie toegankelijk. Het is mijn passie om bedrijven te helpen hier waarde uit te halen.

Project met grootste impact:
Door middel van wiskunde de Nederlandse overheid helpen om Corona te bestrijden.

Dirk Koelewijn

“The way to get started is to quit talking and begin doing.”

Studie: MSc Data Science and Engineering, BSc Computer Science & Engineering.

Talenten:
Waarde creëren uit (zeer) ongestructureerde data en het automatiseren van taken die voorheen menselijke interactie nodig hadden.

Dedicated to data
: Sinds ik jong was ben ik gefascineerd door alles wat geautomatiseerd kan worden, of dit nu analyses of (fysieke) processen zijn. Als data scientist geniet ik ervan om teams en organisaties te voorzien van de nieuwste en beste technieken op het gebied van deep learning, tekst- en afbeeldingsanalyse. Samen met de domeinkennis van klanten bereiken we maximale performance én impact!

Project with biggest impact
: Het ontwikkelen van een methode om creatieve AI in te zetten om de vereiste hoeveelheid trainingsdata te verminderen in complexe tekstanalyse. Met deze methode kunnen modellen beter leren begrijpen hoe de data er in het algemeen uitziet, wat het makkelijker maakt om te leren van een beperkte hoeveelheid kostbare trainingsdata. Op deze manier konden we met 50% minder data dezelfde resultaten behalen.

Joan Botzev

"In the realm of AI, data is the key, knowledge is the treasure."

Studie: MSc Artifical Intelligence, BSc Data Science and Artificial Intelligence.

Talenten
: Flexibel, gediciplineerd, Computer Vision en Deep Learning.

Dedicated to data:
De hoeveelheid data in de wereld groeit en zal altijd blijven groeien. Daarom ben ik er van overtuigd dat we het volop moeten benutten.

Project met grootste impact:
Het ontwikkelen van een auto-encoder model voor het detecteren van afwijkend geluid bij de kwaliteitsinspectie van geproduceerde auto’s. Dit project had als doel om het aantal gemiste fouten tijdens het productieproces omlaag te brengen.

Bori Sandeva

"Data empowers us to make informed decisions and unlock endless possibilities."

Studie: MSc in Artificial Intelligence, BSc Statistics and Information Management.

Talenten: Deep learning, Computer Vision en Statisical Modelling.

Dedicated to data: Tijdens mijn studie in statistiek heb ik ontdekt hoeveel waardevolle inzichten we uit data kunnen halen. Mijn doel is dan ook om bedrijven te helpen hun processen te verbeteren door deze kennis te benutten.

Project met grootste impact
: Het ontwikkelen van een algoritme dat in staat is om kankerweefsel in de alvleesklier na een operatie te detecteren. Het doel is dat postoperatieve alvleesklierkanker eerder en met meer zekerheid kan worden gediagnosticeerd.

Floris Bleuland van Oordt

"The heartbeat of operational processes today is powered by data insights"

Studie: MSc Operations Management & Logistics, BSc Technische Bedrijfskunde.

Talenten: Analytisch, teamspeler, leergierig, met gebruik van data inzichten creëren en verbeteringen toepassen.

Dedicated to data: Bedrijven beschikken vaak over grote hoeveelheden data, maar ondervinden problemen met hoe ze dit op een slimme manier kunnen toepassen in hun bedrijfsprocessen. Ik ben gemotiveerd om bedrijven te helpen om hun data op een goede en duurzame manier te gebruiken.

Project met grootste impact:
Het creëren van een generiek framework dat voor diverse optimalisatievraagstukken gebruikt kan worden zonder grote aanpassingen te hoeven doen in de setup. Deze flexibiliteit zorgt voor het besparen van kostbare tijd en middelen.

Maud Jacobs

"You can have data without information, but you cannot have information without data."

Studie: MSc Business Analytics & Operations Research, BSc International Business Administration.

Talenten: Enthousiast, leergierig, behulpzaam en sociaal.

Dedicated to data
: Data groeit sneller dan ooit tevoren, en er valt veel interessants uit te halen, maar dan moet je wel weten hoe. Het doel is dat óók bedrijven met minder kennis hierover inzichten kunnen krijgen, en we een meer data-driven samenleving creëren.

Project met grootste impact: Voor de grootste BI leverancier binnen de autobranche in Nederland, ontwikkel ik een model waarmee het mogelijk is de vervanginsgraad van auto onderdelen te voorspellen voor landen binnen Europa.