Usecase Arkitech

Arkitech realiseert verduurzaming op grote cruise - en ferry schepen. De regelgeving met betrekking tot het energieverbruik voor deze schepen is erg aangescherpt. De koelsystemen aan boord hebben een groot aandeel in het totale energieverbruik. Zo heeft Arkitech een algoritme ontwikkeld dat op basis van verschillende gemeten variabelen een ideaal setpoint berekent voor deze koelsystemen. Dit setpoint zorgt ervoor dat de koelsystemen efficiënter draaien, en dus minder milieu vervuiling.

Challenge

Het Arkitech algoritme is succesvol geïmplementeerd op twee ferry schepen. Voor de nieuwe samenwerking met MSC Cruises waren ze op zoek naar een technische project leider die het overzicht kan bewaren, de code in kan duiken waar nodig, en idealiter kan begeleiden bij productontwikkeling.

Proces

Datacation heeft verschillende taken opgepakt zoals advies over de data infrastructuur als het managen van de VPN verbinding naar het schip. Daarbij wordt er gekeken welke data interessant is om te ontvangen, met het oog op de doorontwikkeling van het algoritme. Er wordt zowel bij Arkitech op locatie, als op ons eigen kantoor gewerkt.

Oplossing

De samenwerking tussen Arkitech en Datacation is op dit moment nog in volle gang. Wanneer de eerste projecten succesvol zijn geïnstalleerd, en de gewenste data wordt ontvangen, dan is het de bedoeling dat er meer gefocust gaat worden op product ontwikkeling. Tenslotte wordt er onderzocht wat AI nog kan betekenen voor Arkitech en haar algoritme voor de koelsystemen.